00.47 Setembre 2013 - Girona
(00.47)

Punt de trobada dels alumnes del curs de directors de setembre fet a Girona